Mijn werk gaat eigenlijk altijd over dat wat er is maar ook weer niet. Dat wat niet tastbaar is of zichtbaar maar wel wezenlijk en voor iedereen te begrijpen. Het niet stoffelijke achter de materie in de vorm van gedachten en herinneringen, verzonnen verhalen, gevoelens en verlangens.

De techniek speelt een belangrijke rol. De primitieve, eenvoudige druktechnieken bieden mij de mogelijkheid mijn werk op te bouwen in lagen. Ondanks het feit dat door ervaring goed sturing is te geven aan het resultaat, blijft ook de toevallige ontdekking mij verrassen.

Architectonische vormen en bouwmaterialen zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie voor mij. De kozijnen en de planken zijn onderdeel van de architectuur maar ook drager of lijst en bovendien tastbare herinneringen en gedachten.
Bouwwerken vormen de zichtbare en tastbare materie waarachter een geheel andere wereld schuilgaat. Het leven zelf. Het verlangen ergens thuis te horen en onderdeel te zijn van een groter geheel.

Herinneringen of verzonnen verhalen kleven vanzelf aan de beelden. Mijn herinneringen en verhalen maar ook die van de kijker.

kleintjes-klein.jpg